Milk Filling line

Флоуметрични пълнещи системи

Тегловни пълнещи системи

You need to download Flash Video player to view the video!
You need to download Flash Video player to view the video!
FFS - Флоуметрични пълнещи системи, използващи поточна технология за измерване обема на дозираното количество посредством прецизни електронни флоуметри. Предпочитани за дозиране на млека и млечни продукти с хомогенен състав. WFS - Тегловни пълнещи системи, използващи тегловни сензори от висок клас за измерване теглото на продукта, специални патентовани дозиращи клапани гарантират прецизността дори и при разнородни продукти като йогурти с парченца плодове, страчитела, мюсли и т.н.; както и при необходимост от честа смяна на хомогенни млека с разнородни от изброения тип.

milk bottles